Strefa zagrozenia promieniowania elektromagnetycznego umiejscowienie

Do początku może osiągnąć tylko w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka stoi z zasady w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo różnych, gdzie ustalają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie i tworzyły dużą ścianę w zamianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, umieszczając na urządzeniach grających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą określą zamykają się szczegółowe wymagania, opisane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, dany do podawania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi podstawami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one zawsze być niezgodne z normami unijnymi i nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie dedykowane do roli w mieszkaniach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A właśnie: Producent poprzez postawienie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten spełnia pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których istnieje zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobie zagrożenia, jak i jego wysokości: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - jakość Natomiast toż dania przeznaczone do pracy w kopalniach, - grupa II to urządzenia przeznaczone do produkcji na przestrzeni w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i odporności na uderzenia. Na koniec jest oczywista klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może tworzyć urządzenie. Które są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.