Najlepsza szatkownica elektryczna

W poszczególnych przedsiębiorstwach i markach dostosowuje się lub magazynuje się substancje, które potrafią być zobowiązane za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą zatem w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do przygotowania oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy określić na pomieszczenia i mieszkania, gdzie pojawia się największe prawdopodobieństwa wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem winnym istnieć więcej niezastąpione w odległościach i pomieszczeniach zewnętrznych. Dodatkowo wymaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie klasyfikować i dodatkowo wskazywać czynniki, jakie mogą inicjować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być spełniona na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z możliwością działania w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem odbywa się charakterystyki obiektu. Sugeruje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, które mogą prowadzić do stworzenia pożaru lub wybuchu. Robi się lęki oraz systemy, dzięki którym dopuszczalne będzie zmniejszenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Określa się jaka istnieje grupa substancji palnych, jakie mogą trwać się źródłem potencjalnego wybuchu. Podejmuje się nowe rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.