Gaszenie pozaru w archiwum

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi to najjaśniejszy i najbardziej znaczący środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co mówi z wodą. Z zmiany proszki gaśnicze są najszersze wykorzystanie. W współzależności z posiadanego składu potrafią być zużywane do gaszenia niemal wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najciekawszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale realizuje proste posłanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako materiał gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno stanowić podawana w przypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą liczy na tym, że wodę można stosować w jakimkolwiek miejscu, a parę zdecydowanie w oddzielnych mieszkaniach o pojemności nie korzystniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W przestronniejszych mieszkaniach działanie pary wyraża się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów potrzebna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do drugich substancji, ale też prawdy ich zużywania i składania w obszar pożaru.